مرمت و احیای بناهای تاریخی

وقایع.مقالات.تحقبقات

منابع کنکور ارشد مرمت

سلام دوستان

این پست به خاطر درخواست ها و سوالات شماست

آسیب شناسی:

1.       تکنولوژی مرمت معماری (اصلی)

2.       جزوه آسیب‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی (اصلی)

3.       دوازده درس مرمت (اصلی)

4.       آسیب‌شناسی رضازاده (اصلی)

5.       رطوبت ـ ماساری (اصلی)

6.       آسیبشناسی خوشنویس (اصلی)

7.       حفاظت و نگهداری در کاوشهای باستان شناسی (نایاب)  (اصلی)

8.       پايدار كردن سازه‌هاي آجري (فن‌هاي مداخله) (اصلی) (فقط صفحات مرتبط مطالعه شود / فرمولها و اثبات آنها نیازی نیست)

9.       فيلدن (تکمیلی)

10.   کاربری پژوهش‌های آزمایشگاهی در حفظات و مرمت بناهای تاریخی (تکمیلی)

 

سازه:

1.       جزوه سازه بناهای سنتی انجمن مهرازی ایران  (اصلی)

2.       مجله اثر ۲۰ و ۲۴ (اصلی)

3.       آژند و آمود - بزرگمهری (اصلی)

4.       نیارش سازه های تاقی - معماریان (تکمیلی)

5.       مواد و مصالح - آقای حامی (تکمیلی)

6.       مقاله حفاظت بنا های سنگی - رسول وطن دوست (تکمیلی)

7.       علل فرسودگی بناهای سنگ – رسول وطن دوست (تکمیلی)

 

تاریخ معماری:

1.       معماری جهان ـ زارعی (اصلی)

2.       سبک شناسی ـ پیرنیا (اصلی)

3.       جزوات کلاسی دکتر رنجبر (اصلی)

4.       سیر هنر در تاریخ ۱ و ۲ «پيش‌دانشگاهي» (اصلی)

5.       فرهنگ مهرازی ایران (اصلی) (نایاب)

6.       آشنايي با ميراث هنري و فرهنگي ايران (بخشهاي مربوط به معماري) «پيش‌دانشگاهي»  (اصلی)

7.       آشنايي با بناهاي تاريخي «پيش‌دانشگاهي» (اصلی)

8.       بناهاي تاريخي و اماكن باستاني ايران «پيش‌دانشگاهي» (اصلی)

9.       تاريخ هنر ايران «پيش‌دانشگاهي» (اصلی)

10.   مجلات معماري  و فرهنگ شماره‌هاي: 1 و 2 و 16 و 17 و 18 و 19 (اصلی)

11.   آشنايي با معماري اسلامي ايران ـ پيرنيا (اصلی)

12.   کتاب ۲ جلدی اصول و روشهای طراحی شهری آقای توسلی (تکمیلی)

13.   اقليم و معماری «توسلی» (تکمیلی)

14.   معماري ايران ـ آرتور پوپ (تکمیلی)

15.   جزوات کلاسی آقای معماریان (تکمیلی)

16.   تاريخ معماري مدرن ـ بنه ولو ـ ترجمه سيروس باور (تکمیلی)

17.   معماري معاصر غرب ـ قباديان (تکمیلی)

18.   ابنيه سنتي ـ وحيد قباديان (تکمیلی)

19.   از شار تا شهر ـ حبيبي(تکمیلی)

20.   معماری مسکن (اجرای ساختمان در معماری برون گرا و دورنگرا) - آقای معماريان (تکمیلی)

21.   ماد، هخامنشي، ساساني .. (تکمیلی)

22.   مجموعه كتابهاي كنگره بم (هر سه دوره ـ 15 جلد) (تکمیلی)

23.   مطالعه تمام مجلات اثر (تکمیلی)

 

مبانی نظری مرمت:

1.       تاریخ حفاظت معماری (ترجمه‌ی طالبیان) (اصلی)

2.       باز زنده سازی شهرها و بناهای تاريخی ـ دکتر فلامکی (اصلی)

3.       مجلات هفت شهر با موضوعات مرمت و مرمت شهری (شماره های ۳ و ۴و ۱۱ و ۱۲و ۱۳) (تکمیلی و اصلی)

4.       مبانی نظری - رضازاده (اصلی)

5.       مبانی نظری خوشنویس (اصلی)

6.       مبانی نظری حناچی (اصلی)

7.       مرمت شهری ـ دکتر سيد محسن حبيبی(اصلی)

8.       مجلات آبادی شماره‌هاي: ۴۵ و ۴۹ و 51 و52 (اصلی)

9.       تئوری مرمت (سزاره براندی/ ترجمه پیروز حناچی) (اصلی)

10.   راهنمای مدیریت برای محوطه‌های میراث جهانی (یوکایوکیلتو / ترجمه پیروز حناچی) (اصلی)

11.   بررسی تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان (حناچی و دیگران) (اصلی)

12.   سيری در تجارب جهانی مرمت شهری «از ونيز تا شيراز » ـ دکتر فلامکی (اصلی) (تصاویر این کتاب مهم می‌باشند)

13.   مجموعه مقالات اولین سمینار وجود و آینده مراکز مسکونی تاریخی (به کوشش دکتر فلامکی) (اصلی)

14.   جزوه‌ی بافت شهید بهشتی (اصلی)

15.   جزوه‌ی مبانی نظری شهید بهشتی (اصلی)

16.   تاريخ شکل گیری شهر (ايران و غرب) ـ دکتر فلامکی (تکمیلی)

17.   مجلات صفه (تکمیلی)

18.   منشور آتن ـ فلامكي (تکمیلی)

19.   مجموعه کتاب‌های نوسازی بافت‌های تاریخی (علیرضا عندلیب) (تکمیلی)

 

زبان :

1.       زبان عمومي (اصلی)

2.       Architectuer - رستگارپور (دروس ۱۵ و ۷ و ۸ و ۱۴) - دروس از راست به چپ به ترتیب اولویت ذکر شده (اصلی)

۵۰۴ لغت (اصلی)

منبع:  www.mehrazi.ir 

پی نوشت : اگر سوالی داشتید لطفا email بذارید !

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم خرداد ۱۳۸۸ساعت 21:58  توسط مرمتگر جوان  |